Disclaimer
zondag, 28 juni 2009 13:30


Gebruikersvoorwaarden
U bent van harte welkom op de website van Beekdal Beauty & Wellness. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert.

Algemeen
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de ontwikkeling van deze website.  Ondanks dat kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u op onze site  tekortkomingen aantreft, verzoeken wij u ons dit te laten weten zodat wij e.e.a. kunnen  corrigeren.
Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site en/of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
Cookies
De site maakt in voorkomende gevallen gebruik van zogenoemde "cookies". Dit zijn kleine bestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie in het cookie-bestand kan worden gebruikt om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wij verzamelen géén informatie van u of uw computer.
Hyperlinks
Onze site verwijst soms naar sites van derden m.b.v. (hyper)links. Wij hebben geen zeggenschap over deze sites en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Ook betekent het gebruik van een (hyper)link niet dat wij de aldaar gepubliceerde informatie bekrachtiging en/of het ermee eens zijn. De links worden uitsluitend  aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Intellectueel eigendom
Bezoekers hebben het recht om de informatie op onze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de bron wordt vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster van de site.

 
Designed by: ProMIQ Production